Arkiv

ARKIV FRÅN TIDIGARE ÅR!

Södra Närkes Biodlarförening, Aktivitetsprogram 2016

Uppföljning av projektet Nordbi

Vi är några stycken som skaffat Nordbi drottningar. På stämman i november 2015 uttalade föreningens medlämmar sin avsikt att successivt övergå till Nordbi. Målet är att på 3-5 års sikt åstadkomma en tillräcklig ”norbitäckning” för att kunna ha fri parning inom vårt område. Som ett första steg ska vi som redan har Nordbi utvärdera året som gått. Det ska vi göra i samband med vårundersökningen (hur bra har våra samhällen klarat vintern?) och vid midsommar (hur bra har våra samhällen utvecklats under våren?). Vi ska då avgöra vilka drottningar vi ska odla efter och planera ett gemensamt odlingsprojekt. Parningen kommer att göras på Lurö eller i Tiveden på den parningsstation som Arne Andersson planerar att starta i sommar.

Vi kommer att sälja drottningarna till medlemmarna i föreningen till ett lågt pris underförstått att köparna också är deltagare i projektet och ska sedan bidra med drottningar. Vem vill delta i projektet? Projektet är inte begränsat till dem som har Nordbi.

Anmäl dig om du tycker att det är spännande med drottningodling till Pierre Berhin,

berhin@swipnet.se eller på telefon 0704 324928

Nybörjarkurs i biodling

Föreningen kommer att ha en kurs i biodling för nybörjare även i år. Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan dit man ska anmäla sig till kursen.
Kursen blir en blandning av teori och praktik.

Målet: Klara av att på egen hand sköta ett bisamhälle.

Vi ska prova en helt ny modell: Efter några kurspass får du möjlighet att köpa ett bisamhälle som du ska lära dig sköta i kursledarens bigård. Där får du ha dina bi fram till dess att du känner dig mogen att ta hem dem.

Max antal deltagare: 6st

Kursplan enligt SBR:s Min biodling.

Program: 10 kurstillfällen vid följande tidpunkter: 15 mars, 29 mars, 7 april, 19 april, 3 maj, 17 maj, 31 maj, 7 juni, 21 juni, 16 augusti.

Tid och plats: 18-21; Mattsagården, Svinnersta.

Kursledare: Pierre Berhin

Avgift: 650 kr exklusive kursmaterial

ANMÄLAN

Inköpsresa till Töreboda Biredskapsfabrik

Detta blev ett uppskattat resemål 2015 inte minst av nybörjarna som fick bekanta sig med alternativ utrustning och för- och nackdelar med olika kupsystem, ramformat, olika verktyg, mm.

Vi gör om denna resa den 19 april. Vi samåker. Vi ska vara där kl 18.00. Nybörjarna får 20% rabatt på sina inköp och vi andra får 10%. Vi bjuds på kaffe

Anmälan snarast: Pierre Berhin, berhin@swipnet.se eller på telefon 0704 324928

Månadsmöten

2014 hade vi månadsmöten oftast med ett tema. Det blev uppskattat och vi börjar igen i år. Det blir 6 möten på följande dagar:

23 april, 28 maj, 2juli, 27 augusti, 24 september, 22 oktober. Tiden blir 14-16.
Platsen: kaféet i Stadsparken.

 

Gemensamma honungsetiketter

Vi fortsätter jobba på ett koncept till gemensamma honungsetiketter.

 

Barnen, morgondagens biodlare

Vi ska fånga upp det intresset som väcktes 2015 bland den grupp barn och deras familj som deltag i vår kurs och organisera en träff under sommaren. Syftet är att föreslå stöd, mentorskap och hjälp till de som vill bli biodlare. Bl. a. kan vi hjälpa till med val av utrustning och anskaffning av bi.

 

Mentorprogrammet

Alla som önskade fick en mentor 2015. Programmet fortsätter. Vi behöver alltså flera mentorer!

Vem ställer upp? Vem vill ha en mentor i år?