Demokupan

Bin till nytta & nöje är ett projekt som drivs av Södra Närkes biodlarförening med stöd av LEADER. ”Projektet vill sprida kunskap om bins viktiga roll som pollinerare genom att i ordningställa en demokupa och mötesplats för lokalbefolkning och biodlare.”

Under våren 2011 gjordes en ansökan om projektstöd via LEADER. 30.000:- beviljades till detta, syftet är att informera kommuninnevånarna om bins viktiga roll som pollinerare och att få fler att välja närproducerad honung och kanske själva bli biodlare.

Hur ska detta ske?
I Askersund har vi en jättefin Hembygdsgård fint belägen högt upp med utsikt över sjön Alsen. Där finns ett ”miniskansen” med får, getter, höns, ankor och kaniner som besöks flitigt av både stora och små. Det som inte funnits där förut är bin. I år 2012 flyttar bina in i den demobigård som byggts under förra året!

Den 5 maj kl. 13:30 2012 invigdes bigården av Lotta Fabricius Kristiansen.
Här följer lite bilder från den något blåsiga invigningsdagen!


Detta är en del av vårt 100-års firande. Läs mer om vårt 100-års firande här!