Kontroll av yngelrötssporer i våra bisamhällen

Det har visat sig att mängden sporer i ett samhälle i kombination med hygien och tillståndet på vaxet har betydelse för utbrottet av sjukdomen. Man kan kontrollera spormängden genom att undersöka ca 10 bin per samhälle. Kostnaden är 200 kronor per bigård. Årsmötet har beslutat att Föreningen ska bekosta undersökningen för alla föreningsmedlemmar som vill delta.

Så här gör du: I början på april tar du prov på levande bin från samtliga samhällen i din bigård (ca 10 bin/samhälle). Du fryser ner dem i en glasburk som du märker med ditt namn. Det är viktigt att bina förblir frysta fram till dess att de levereras till veterinären i Uppsala som ska undersöka dem. Och då gör du så här: Senast på söndagen den 1 april kl. 12 tar du din frysta burk till mig (Pierre Berhin, Mattsagården Svinnersta 250). Du går in i min verkstad (första dörren till höger av carporten) och lägger din burk i frysboxen som finns där. Jag ska alltså samla alla burkar och leverera dem i en kylväska med kylklampar till Johan Ronnersjö som jobbar i Uppsala och kommer att leverera väskan till Veterinären. Jag kommer att påminna om detta i god tid.

Om man hittar sporer i något prov då ska prov från varje samhälle i bigården tas för att identifiera det eller de samhällena med sporer. Dessa ska då saneras genom att flytta bina till rena lådor och nytt vax. Logiken med att undersöka förekomsten av spor är alltså att upptäcka risken för utbrott av sjukdomen och vidta åtgärd innan sjukdomen bryter ut. Meddela Pierre Berhin (pierre@resultatcoaching.se) om du kommer att delta. 

Kommentarer inaktiverade.