Fortsättningskurs i biodling

Föreningen kommer att anordna en fortsättningskurs i biodling för biodlarna som gått nybörjarkursen 2016 och alla som vill fördjupa sina kunskaper eller öka sin färdighet. Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan dit man ska anmäla sig till kursen.

Kursen kommer att omfatta 3 schemalagda kurstillfällen om vardera 3 timmar under vår och sommar 2017. Innehållet avgörs av kursdeltagarna som ska anmäla de frågeställningar och de moment som de önskar fördjupa sig i. Kursen kommer att bedrivas i kursledarens bigård. Inom ramen för kursen kommer kursledaren att fungera som mentor för kursdeltagarna. Kursledaren blir tillgänglig för kursdeltagarna per telefon och kan vid behov besöka deltagarnas bigård.

Målet: Fördjupad kunskap och färdighet i biodling

Max antal deltagare: 6-8st

Kurslitteratur SBR:s Studiehäfte Min andra sommar som biodlare (100kr) http://www.biodlarna.se/website1/1.0.1.0/230/1/?item=prod_prod-s1/69 och Mina första år som biodlare (199kr) http://www.biodlarna.se/website1/1.0.1.0/230/1/?item=prod_prod-s1/665

Program: 3 schemalagda kurstillfällen (3 timmar/kurstillfälle) vid följande tidpunkter 5 april, 21 juni, 16 augusti.

Tid och plats: 18-21; Mattsagården, Svinnersta.  

Kursledare: Pierre Berhin

Avgift: 650 kr exklusive kursmaterial