Aktivitetsplan för 2021

Ett fantastiskt program med kunskapsutveckling och sociala aktiviteter som Södra Närkes biodlarförening har att erbjuda 2021

⦁ Kontroll av yngelrötssporer i våra bisamhällen.

Det har visat sig att mängden sporer i ett samhälle i kombination med hygien och tillståndet på vaxet har betydelse för utbrottet av sjukdomen. Man kan kontrollera spormängden genom att undersöka 10 bin per samhälle. Kostnaden är 200 kronor per bigård. Årsmötet har beslutat att Föreningen ska bekosta undersökningen för alla föreningsmedlemmar som vill såsom det gjordes våren 2020.
Så här gör du: I början på april tar du prov på levande bin från samtliga samhällen i din bigård (ca 10 bin/samhällen). Du fryser ner dem i en glasburk som du märker med ditt namn. Det är viktigt att bina förblir frysta fram till dess att de levereras till veterinären i Uppsala som ska undersöka dem. Och då gör du så här: Senast på söndagen den 18 april kl. 12 tar du din frysta burk till mig i Svinnersta. Du går in i min verkstad (första dörren till höger av carporten) och lägger din burk i frysboxen som finns där. Jag ska alltså samla alla burkar och leverera dem i en kylväska med kylklampar till Johan Ronnersjö som jobbar i Uppsala och kommer att leverera väskan till Veterinären. Jag kommer att påminna om detta i god tid.
Om man hittar spor i något prov då ska prov från varje samhälle i bigården tas för att identifiera det eller de samhällena med spor. Dessa ska då saneras genom att flytta bina till rena lådor och nytt vax. Logiken med att undersöka förekomsten av spor är alltså att upptäcka risken för utbrott av sjukdomen och vidta åtgärd innan sjukdomen bryter ut. Stämma i bäcken alltså! Meddela mig om du kommer att delta.

⦁ Biodlarkurs för nybörjare

Corona anpassad version med teoridel på distans. Max 10 deltagare. Börjar den 7 mars. Anmälan görs på Studieförbundet Vuxenskolan
https://www.sv.se/avdelningar/sv-orebro-lan/kurser/biodling-for-nyborjare—askersund-vt21-34568/ LÄS MERA HÄR


⦁ Intensiv biodlarkurs för nybörjare

Kursen är en endagskurs som syftar till att förmedla teoretiska såväl som praktiska grundkunskap för att du ska kunna börja ta hand om bin och fortsätta lära dig på egenhand. Kursen omfattar lika mycket teori som praktik och kommer att äga rum i handledarens bigård. Beroende på Corona smittläget kan förskjutning i tidsplanen införas vilket i så fall meddelas i god tid.

Målet: Att lära dig tillräckligt mycket för att du ska kunna skaffa bin, ta hand om dem och fortsätta lära dig på egenhand.
Max antal deltagare: 4 st.
Kurslitteratur: SBR:s Min biodling, arbetsbok för deltagare https://www.biodlarna.se/produkt/min-biodling-arbetsbok-fordeltagare/ och Mina första år som biodlare https://www.biodlarna.se/produkt/minaforstaar/
Program: 8 timmar med början kl. 9.00 lördagen den 15 maj 2021. Morgonfika, lunch och eftermiddagsfika ingår.
Plats: Mattsagården, Svinnersta 250.
Kursledare: Pierre Berhin
Avgift: 2100 kr exklusive kursmaterial. Fika och lunch tillkommer med 150 kronor och betalas på plats.
Anmälan på Studieförbundet Vuxenskolans hemsida https://www.sv.se/avdelningar/sv-orebro-lan/kurser/intensiv-kurs-i-biodling-for-nyborjare-2021-35454/


⦁ Inköpsresa till Töreboda

Troligen blir denna programpunkt svår att genomföra i april då vi brukar åka till Töreboda med nybörjare. Vi anpassar tidsplanen till smittläget under vår/sommar 2021. Tidsplanen kommer att meddelas på denna hemsida.


⦁ Besök hos yrkesbiodlare

Denna aktivitet genomförs på sommaren då Coronapandemin beräknas vara under kontroll. Tidsplanen kommer att meddelas på denna hemsida.


⦁ Introduktion till drottningsinseminering

Ruben och Anna Ahnér gör ett förslag till program som genomförs då Coronaviruset är under kontroll. Tidsplanen kommer att meddelas på denna hemsida.


⦁ Grillkväll

Genomförs under juni då Coronapandemin beräknas vara under kontroll. Tiden kommer att meddelas på denna hemsida.