Aktivitetsplan för 2018

Aktivitetsplan för 2018

1. Inspirationskväll om Blommor och Bin den 12 mars

Välkommen till en inspirationskväll om pollinering, om hur viktiga bina och andra pollineringsinsekter är för vår matproduktion, om hur de verkar och hjälper oss och om vad vi kan göra för att gynna dem.
Kvällen vänder sig till alla i vår kommun. Särskilt inbjudna är barnen, deras föräldrar och lärare, villaägare, lantbrukare, och alla som har ett odlingsintresse och gillar naturen.
Kvällen sponsras av Askersunds kommun, Södra Närkes Biodlarförening och Naturskyddsföreningen.
Tid och plats
Måndag den 12 mars kl 18.00 till 21.00 på Sjöängens stora sal
Programmet

 • Sara Iinatti, Kommunekolog. Sara blir kvällens konferencier. Hon kommer dessutom
  att berätta om kommunens pågående projekt och framtidsvision när det gäller att
  gynna pollinering. http://www.sydnarkemiljo.se/varorganisation/miljoforvaltningen.13.html
 • Jenny Henriksson, Rådgivare – biologisk mångfald och vattenhushållning på
  Jordbruksverket. Jenny berättar om bin, humlor och andra pollineringsinsekter
  och hur de lever och jobbar för oss. https://www.linkedin.com/in/jenny-henriksson- bb52b2a9/;
  http://www.jordbruksverket.se/
 • Hans Eriksson, Hans är fröodlare utanför Sala. Han har lång erfarenhet av att
  planera sin odling för bästa samverkan med bin och humlor. Han berättar om sina
  många projekt och utmanar gärna gängse synsätt.
 • Ankie Rauséus, Naturskyddsföreningen i Nora och Catharina Modh, lärare,
  berättar om Gyttorpskolans trädgårdsprojekt – en modell för att öka elevers kunskap
  om kopplingen mellan mat, hälsa och naturen.
  https://nora.naturskyddsforeningen.se/skoltradgarden-i- gyttorp/
 • Hans O Jansson, Naturskyddsföreningen i Karlskoga. Hans berättar om
  Sågholmens Fjärils- och Humleträdgård i Karlskoga, ett lyckat projekt som startade
  2010. https://karlskoga.naturskyddsforeningen.se/sagholmen/fjarils-och- humletradgarden/angar/
  Efter varje föredrag finns tid till frågor och diskussion.

Anmälan senast den 7 mars
Per telefon, SMS eller mejl till Carina Sunnanlid 070 223 79 05,
carina.sunnanlid@askersund.se

Kostnad 50 kronor per person inkl fika med fralla – Gratis för barn.

2. Nybörjarkurs i biodling
Föreningen organiserar en nybörjarkurs även i år. Kursen börjar den 13 mars och är
fulltecknad. Man får redan nu anmäla sig till kursen 2019. Kurskonceptet är följande: Efter
några kurspass får du möjlighet att köpa ett bisamhälle som du ska lära dig sköta i
kursledarens bigård. Där får du ha dina bi fram till dess att du känner dig mogen att ta hem
dem.

3. Inköpsresa till Töreboda Biredskapsfabrik
Den 10 april blir det dags för årliga besök hos Töreboda Biredskapfabrik. Vi träffas i Töreboda
kl 18.00. De som vill samåka träffas på Mattsagården i Svinnersta kl 17.00.

4. BeeScanning, varroaScanning med din SmartPhone
Den 24 maj kl. 18.00 kommer Björn Lagerman att demonstrera den app som han har
utvecklat för att uppskatta varroa-trycket i ett bisamhälle. Vi träffas på Mattsagården i
Svinnersta och har med oss bidräkt.
Läsmer om Beescanning https://beescanning.com

5. Sommarträff
Vi planerar en sommarträff med bigårdsbesök, tävling om årets godaste honung och andra
trevliga aktiviteter som korvgrillning. Vi återkommer om tid och plats.

6. Nordbiprojektet
I år kommer vi att följa upp våra Nordbi-samhällen för att komma med en utvärdering om
projektet under 2017-2018.

7. Mentorverksamheten
Den som önskar få en mentor får anmäla sig till Styrelsen så snart som möjligt. Just nu söker vi två mentorer.

8. Demonstrationskupan och föreningens bin
Föreningen fortsätter sköta ett bisamhälle i en visningskupa i stadsparken i Askersund. I år
kommer vi att köpa en ny drottning med särskild god kynne.