Aktivitetsplan för 2019

1. Nybörjarkurs i biodling
Föreningen organiserar en nybörjarkurs även 2019. Kursen börjar den 12 mars. Kurskonceptet är följande: Efter några kurspass får du möjlighet att köpa ett bisamhälle som du ska lära dig sköta i kursledarens bigård. Där får du ha dina bi fram till dess att du känner dig mogen att ta hem dem. Anmäl dig här: https://www.sv.se/avdelningar/sv-orebro-lan/kurser/biodling-for-nyborjare-31330/

Målet: Klara av att på egen hand sköta ett bisamhälle.

Max antal deltagare: 6-8st

Kursplan enligt SBR:s Min biodling, arbetsbok för deltagare (165kr) https://www.biodlarna.se/produkt/min-biodling-arbetsbok-
fordeltagare/ och Mina första år som biodlare (179kr) https://www.biodlarna.se/produkt/minaforstaar/

Tid och plats: 18-21; Mattsagården, Svinnersta 250.

Kursledare: Pierre Berhin

Avgift: 1500 kr exklusive kursmaterial

2. Intensiv nybörjarkurs i biodling
Södra Närkes Biodlarförening kommer att ha en intensiv kurs i biodling för nybörjare våren 2019. Kursen är en endagskurs som syftar till att förmedla teoretiska såväl som praktiska grundkunskap för att du ska kunna börja ta hand om bin och fortsätta lära dig på egenhand. Kursen omfattar lika mycket teori som praktik och kommer att äga rum i handledarens bigård. Anmälan ske på Studieförbundet Vuxenskolans hemsida.

Målet: Att lära dig tillräckligt mycket för att du ska kunna skaffa bin, ta hand om dem och fortsätta lära dig på egenhand.

Max antal deltagare: 3 st.

Kurslitteratur: SBR:s Min biodling, arbetsbok för deltagare (165kr) https://www.biodlarna.se/produkt/min-biodling-arbetsbok-fordeltagare/ och Mina första år som biodlare (179kr) https://www.biodlarna.se/produkt/minaforstaar/

Program: 8 timmar med början kl. 9.00 lördagen den 18 maj och 29 juni 2019. Morgonfika, lunch och eftermiddagsfika ingår.

Plats: Mattsagården, Svinnersta 250.

Kursledare: Pierre Berhin

Avgift: 2100 kr exklusive kursmaterial. Fika och lunch tillkommer med 150 kronor och betalas på plats.

3. Inköpsresa till Töreboda Biredskapsfabrik
Södra Närkes Biodlarförening kommer att ha en intensiv kurs i biodling för nybörjare våren 2019. Kursen är en endagskurs som syftar till att förmedla teoretiska såväl som praktiska grundkunskap för att du ska kunna börja ta hand om bin och fortsätta lära dig på egenhand. Kursen omfattar lika mycket teori som praktik och kommer att äga rum i handledarens bigård. Anmälan ske på Studieförbundet Vuxenskolans hemsida.

4. Sommarträff/grillfest
Sommaren 2018 hade vi en mycket uppskattad grillkväll med honungprovning och tävling om årets godaste honung. Vi planerar en sådan kväll även i år den 13 juni kl 18:00 hos Kenneth Johansson, Skuru 446

5. Kulturkväll om bin och honung
Välkommen till en inspirerande kväll om bin och honung den 16 november klockan 18 på Sjöängen, Askersund. Under kvällen bjuds du in till inspirationsföreläsning om bin och deras värld, honungsprovning och trerättersmiddag lagad med honung som tema. www.visitaskersund.se eller https://www.nortic.se/dagny/event/22402

6. Nordbiprojektet
Vi kommer även i år att följa hur det gått för våra nordbisamhällen.

7. Jourtelefon, rådgivning och svärmar
Vi vet att det finns ett stort behov av rådgivning och stöd i olika lägen men på något sätt har vi haft svårt att få igång en bra mentorverksamhet. Vi kommer därför att prova en ny rådgivningsmodell. Mentorverksamheten ersätts med möjligheten att ringa en jourbiodlare och få stöd om du får ett problem. Dit ska även allmänheten kunna ringa och anmäla svärmar. Jourtelefon: Nils Olof Tivemyr Telefon: 070-664 40 23; Pierre Berhin telefon: 070-432 49 28

8. Demonstrationskupan och föreningens bin
Föreningen fortsätter sköta ett bisamhälle i en visningskupa i stadsparken i Askersund. Drottningen byttes 2018 och de nya bina ska vara snälla!