Aktivitetsplan 2022

Aktivitetsprogram för 2022 beslutat på Södra Närkes Biodlarföreningens årsmötetden 14 november 2021

1. Kontroll av yngelrötssporer i våra bisamhällen

Genom att kontrollera om ett bisamhälle innehåller yngelrötssporerkan man få en indikation om samhället kan utveckla amerikansk yngelröta. Ett bisamhälle som inte innehåller yngelrötssporer kan inte utveckla sjukdomen. Föreningen organiserar insamling av medlemmarnas prov på bin och transport för analys till veterinären i Uppsala. Skillnaden 2022 blir att föreningen inte kommer att bekosta analysen. Kostnaden är 224 kronor per bigård oberoende av antalet bisamhällen. Det ska levereras en burk med bin per bigård.Ni ska alltså ta prov från varje samhälle (ca 15 bin) som ni fryser ner och sedan slår ihop i en glasburk till ett biprov per bigård.Påminnelse om denna programpunkt med angivelse om tidpunkten för provinsamling kommer att göras i god tid per mejl.

2. Nybörjarkurs för nybörjare

Nybörjarkurs med teoridel på distans och praktik i kursledarens bigård. Målet är klara av att på egen hand sköta ett bisamhälle. Vi ska fortsätta med vår framgångsmodell: Efter genomgång av teoridelen får du möjlighet att köpa ett bisamhälle som du ska lära dig sköta i bigården på Mattsagården i Svinnersta utanför Askersund. Där får du ha dina bin fram till dess att du känner dig mogen att ta hem dem. 

Max 10 deltagare. Anmälning sker på Studieförbundet Vuxenskolan hemsida https://www.sv.se/avdelningar/sv-orebro-lan/kurser/  

3. Endagsbiodlarkurs för nybörjare

Kursen är en endagskurs som syftar till att förmedla teoretiska såväl som praktiska grundkunskap för att du ska kunna börja ta hand om bin och fortsätta lära dig på egenhand. Kursen omfattar lika mycket teori som praktik och kommer att äga rum i kursledarens bigård. 

Max 4 deltagare. Anmälning sker på Studieförbundet Vuxenskolan hemsida https://www.sv.se/avdelningar/sv-orebro-lan/kurser/

4. Skräddarsydd fortsättningskurs/studiecirkel

En studiecirkel/specialkurs som fokuserar deltagarnas anmälda frågeställningar eller problemområde. Konceptet kan vara att den som anmäler sig också anger ett intresseområde, en fråga eller ett problem. Helheten blir deltagarnas skräddarsydda studiecirkel/kurs. Det kunde vara en halvdags-/dagskurs och ledaren får väljas beroende på anmälda ämnen.

5. Inköpsresa till Töreboda

Tidsplanen och genomförandet anpassas till pandemiläget 2022.

6. Besök hos yrkesbiodlare

Det besök som vi gjorde 2021 var trevligt och intressant. Det organiseras ett nytt sådant besök 2022.

7. Introduktion i drottninginseminering

Denna programpunkt genomfördes inte som planerat under 2021. Enligt årsmötet finns intresset kvar och kommer istället att genomföras under 2022. Tid och plats meddelas via mejl.

8. Grillkväll med honungsprovning

En trevlig sommaraktivitet! Tid och plats meddelas via mejl.

9. Kvalitetsbedömning av din honung

Ett kvällsföredrag om hur man bedömer honungens kvalité.

10. Utvecklingen av föreningens hemsida

Under 2021 beslutades en uppdatering av hemsidan samt ett tillägg i menyn där medlemmar har möjlighet att lägga ut sin honung till försäljning, rubrik Honung.